30мая/12

Застосування мови HTML для створення Web-сайтів

Застосування мови HTML для створення Web-сайтів. Навчально методичні матеріали до виконання курсових та лабораторних робіт студентами усіх спеціальностей Скачати методичку по HTML

12Окт/10

1 Правила створення тегів

Тегова модель Web-сторінки передбачає розбивку документа на окремі фрагменти, які починаються або оконтурюються тегами (дескрипторами). Тег – це команда браузеру для форматування фрагмента Web-сторінки, яка завжди розміщується в кутових дужках.

12Окт/10

Вступ

Інтернет – це глобальне об´єднання комп´ютерних мереж в світовому маштабі. Самою популярною в використанні є в ньому та частина, яку називають “світовою паутиною” (WWW – World Wide Web). Ця паутина являє собоюRead More…