I. Загальна нормативно-правова база
1. Закон України Про освіту
2. Закон України Про загальну середню освіту
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
4. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
5. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

II. Документація кабінету
1. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2004 р. № 407, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 червня 2004 р. за № 730/9329 Скачать положення про кабінет інформатики2. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики (2011 рік)
3. Правила використання комп’ютерних програм
4. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики Скачати
5. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 р. за № 620/9219 (далі – Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики);
6. Акт перевірки готовності
7. Паспорт кабінету інформатики
8. Графік роботи кабінету
9. Річний план роботи кабінету
10. План перспективного розвитку кабінету
11. Інвентарна книга
12. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету
13. Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів
14. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей
15. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом

III. Санітарно-гігієнічні вимоги
1. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01);
2. Санітарний паспорт кабінету інформатики
3. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог
4. Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 р. № 9 (ДСанПіН 5.5.6.009-98)
5. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 р. № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 р. за № 93/2533;
6. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
7. Правила користування електричною енергією

IV. Техніка безпеки та охорона праці
1. Типове положення про службу охорони праці
2. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 26 січня 2005 р. № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05);
3. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 18 квітня 2006 р. № 304, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806/12680 (далі – Положення про порядок проведення навчання з охорони праці);
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків
5. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 р. № 563, зареєстроване в Міністерстві юстиції 20 листопада 2001 р. за № 969/6160 (зі змінами)
6. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 р. № 348/70, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 р. за № 800/3240 (далі – Правила пожежної безпеки);
7. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті
8. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатикиабінетом
9. Посадова інструкція вчителя інформатикирматики
10. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників
11. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
12.  Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів з техніки безпеки життєдіяльності
13. Аптечка з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь та інформацією про місце знаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.
14. Інструкції:
14.1. Інструкція з охорони праці під час роботи на ЕОМ
14.2. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання
14.3. Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ
14.4. Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій
14.5. Інструкція з техніки безпеки під час проведення практичних робіт на уроках інформатики
14.6. Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики
14.7. Інструкція з електробезпеки
14.8. Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом
15. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмету
2. Перелік посібників
3. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України
4. Навчальні програми
5. Календарне планування
6. Поурочні плани-конспекти:
7. Підручники
8. Матеріали:
•  Реферати учнів
•  Реєстр навчальних комп’ютерних програм
•  Орієнтовна тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики
9. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
10. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету

11 .Стенди постійної і змінної експозиції, таблиці

Стенди
Постійної експозиції
•    Державна символіка
•    Портрети видатних вчених галузі
•    Правила техніки безпеки
•    Розклад роботи кабінету
•    Вправи для очей для зняття втоми
•    Основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки
•    Довідкові матеріали (у вигляді плакатів, таблиць)
Змінної експозиції
•    Матеріали до тем, що вивчаються
•    Матеріали про вчених
•    Матеріали про новітні розробки у галузі
•    Результати експериментальної і дослідницької роботи учнів
•    Кращі роботи учнів
•    (матеріали експозицій змінюються під час переходу до вивчення нової теми)
12.    Науково-методичні    і науково-популярні журнали
13.    Матеріали    педагогічного досвіду

VI. Оплата праці
1. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел- садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 128, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06 березня 2002 р. за № 229/6517;

VII. Позаштатні ситуації
1. Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп’ютері
2. Порядок надання першої допомоги при одержанні травм

Добавить комментарий