Розрахунково-графічна робота Visual Basic

  • сума нескінченного ряду (цикли, циклічні оператори);
  • добуток елементів одновимірного масиву (цикли, масиви);
  • обробка матриці (двивимірний масив), пошук мінімального елемента матриці;

Скачать РГР visualbasic

 

Добавить комментарий