Матеріал з Вікіпедії:

Асе́мблер (англ. assembler) — загальноприйнята назва транслятора з автокоду. Асемблер переводить початкову програму, написану на автокоді, в переміщувану програму на мові машинній. Оскільки асемблер здійснює трансляцію на мову завантажувача, при завантаженні програми необхідне налаштування умовних адрес, тобто адрес, значення яких залежать від розташування даної програми в пам’яті ЦВМ і від її зв’язків з іншими незалежно трансльованими програмами.

У простому випадку асемблер переводить одне речення початкової програми в один об’єкт (команду, константу) модуля завантаження (т. з. трансляція «один в один»). При цьому взаємне розташування об’єктів в модулі завантаження і, зрештою, в пам’яті машини визначається порядком пропозицій в початковій програмі на автокоді і повністю залежить від програміста. Асемблер виконує і допоміжні функції, такі, як підготовка до друку документів необхідної форми, реєстрація зв’язків даної програми з іншими програмами і т. д. Для цієї мети в автокодах передбачаються команди асемблера, які не породжують об’єктів в робочій програмі і призначені тільки для вказівки допоміжних дій асемблера.

Трансляція зазвичай вимагає двох переглядів початкової програми: при першому перегляді здійснюється розподіл пам’яті і надання значень символічним іменам; при другому — формується робоча програма у вигляді модуля завантаження. В процесі трансляції асемблер проводить повний синтаксичний контроль початкової програми (див. синтаксичний аналіз програм), забезпечуючи при цьому достатньо точну діагностику помилок за місцем і характером.

Розширення можливостей автокодів досягається за рахунок використання макрокоманд, що будуються за правилами, близькими до правил написання команд автокоду, але що описують складніші функції, для реалізації яких потрібна група звичайних команд. В цьому випадку перед трансляцією проводиться заміна макрокоманд макророзширеннями — послідовностями команд на базовій мові відповідно до макроозначень. У останніх задається прототип макрокоманди із структурою списку параметрів і процедура генерування макророзширення. Транслятор, що виконує функції макрогенератора і асемблера, називається макроасемблером. При трансляції з мов високого рівня асемблер нерідко використовується для виконання завершальної фази трансляції.

Асемблер (assembler) — система програмування, яка включає мову асемблера та транслятор з цієї мови. Є мовою програмування низького рівня. Чим нижчий рівень мови програмування, тим ближча специфіка роботи програми до самого процесора, для якого вона й була написана. Вважається, що мови низького рівня складніші й потребують більш вузької спеціалізації програміста, оскільки програма написана на асемблері для одного типу процесорів виявиться не завжди придатною для роботи з іншими процесорами. З іншого боку програми написані на асемблері компактні та швидкі, що теж є немаловажливим.

Поки існують процесори, буде існувати й асемблер.

З чого ж почати? Як спробувати?

Звичайно, краще за все почати з вивчення теоретичної частини. Та щоб не вгасло полум’я бажання програмувати на асемблері, можна відразу скомпілювати першу програму.

Для цього необхідно:

1. В текстовому редакторі типу Блокнот набрати текст програми (Файл уже міститься в архіві, який можна завантажити (див. п.2))

та зберегти його під назвою “Hello.asm” (краще за все в окрему порожню папку. Назвемо її “ASM”).

2. Завантажити архів з файлами для програмування мовою асемблер та розархівувати його вміст в папку “ASM”, створену при виконанні п. 1.

3. Запустити файл “Hello.bat”.

Вітаю! Ви навчилися виводити на екран повідомлення. Далі буде.

та зберегти його під назвою “Hello.asm” (краще за все в окрему порожню папку. Назвемо її “ASM”).

2. Завантажити архів з файлами для програмування мовою асемблер та розархівувати його вміст в папку “ASM”, створену при виконанні п. 1.

3. Запустити файл “Hello.bat”.

Вітаю! Ви навчилися виводити на екран повідомлення. Далі буде.

Добавить комментарий