Скачати програму
Програма курсу за вибором “Основи інтернету”
для основної школи

Автори: Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко

Пояснювальна записка

Метою курсу за вибором «Основи Інтернету» є формування важливої складової інформаційної культури учнів — знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору. Завданнями курсу є розвинення в учнів уміння знаходити й систематизувати необхідну інформацію, спілкуватися за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору, та зрештою, розширення світогляду учнів.

Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями навичками роботи в світовому інформаційному просторі, використання сучасних програмних засобів роботи в Інтернеті, виконання завдань, що вимагають активного спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією.

Програма складається з:

–  пояснювальної записки, де описано мету та завдання курсу, особливості організації навчально-виховного процесу та перелік програмно-технічних засобів, необхідних для успішного проведення курсу;

–  змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

–  додатків, у яких наведено критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та список навчально-методичної літератури.

Курс розраховано на вивчення протягом одного півріччя, по одній годині на тиждень, навчання за програмою курсу може проводитися також протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень. Особливістю курсу є те, що він вимагає наявності швидкісного інтернет-з’єднання (від 64К/с, якщо використовується 10–15 учнівських комп’ютерів), але може бути успішно проведений і за наявності повільного з’єднання в режимі віддаленого доступу — в цьому випадку вчителю слід попередньо завантажувати деякі інтернет-ресурси, або ж організовувати роботу учнів у групах так, щоб в онлайновому режимі працювало не більше трьох учнів водночас. У разі відсутності швидкісного з’єднання робота за програмою курсу може бути подовжена на 3–4 години. Крім того, окремі питання можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення.

Курс орієнтований на практику: протягом 17 навчальних годин заплановано проведення 9 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу. Слід також зазначити, що для виконання практичних завдань учням має бути відведено не менше половини загального навчального часу, на виконання кожної з практичних робіт 2–6, 8, 10 — не менше 30 хв., а кожна з практичних робіт 7 та 9 має виконуватися в два етапи, по 20–25 хв. кожний. Практичні роботи 1–3, 6, 8, 10 можуть виконуватись учнями індивідуально, а роботи 2–5, 7 та 9 — лише колективно.

Для навчально-методичного забезпечення курсу окрім відповідних підручників і навчальних посібників необхідні такі технічні й програмні засоби:

 1. Комп’ютерний клас з локальною мережею Windows та доступом до Інтернету з усіх учнівських комп’ютерів.
 2. Веб-браузер, установлений на всіх комп’ютерах.
 3. Програма для роботи з електронною поштою.
 4. Програма для обміну миттєвими повідомлення.
 5. FTP-клієнт.
 6. Програма для завантаження файлів.
 7. Програвачі, що дозволяють відтворювати різноманітні мультимедійні файли.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

(16 годин + 1година резервного часу; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів
1. Перші кроки в Інтернеті (2 год.) 

Поняття локальної та глобальної комп’ютерної мережі. Історія створення Інтернету. Адресація в Інтернеті. Послуги Інтернету. Протоколи Інтернету. Способи передавання даних Інтернетом, поняття маршрутизації. Підключення до Інтернету, вибір провайдера. Поняття всесвітньої павутини. Поняття гіперпосилання та гіпертекстового документа, веб-сторінки та веб-сайту.

Учень 

описує:

 • поняття Інтернету, всесвітньої павутини, відмінність між Інтернетом та Веб;
 • призначення найпоширеніших послуг Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії;
 • призначення та загальні принципи функціонування протоколів основних протоколів Інтернету;
 • поняття URL-адреси, IP-адреси, та доменного імені;
 • поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;
 • поняття веб-сторінки та веб-сайту;
 • механізм передавання даних між вузлами Інтернету, поняття маршрутизації.

наводить приклади:

 • URL-адрес і доменних імен.

пояснює:

 • способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;
 • критерії вибору інтернет-провайдера та його функції;
 • відмінність між статичною та динамічною IP-адресами.

вміє:

 • здійснювати підключення до мережі Інтернет та встановлювати з’єднання з інтернет-провайдером (у разі з’єднання через віддалений доступ).
2. Використання веб-браузера (2 год.) 

Призначення й функціональні можливості веб-браузерів. Порівняння можливостей популярних браузерів. Браузер Internet Explorer: елементи вікна програми; користування панелями інструментів; навігація Інтернетом; пошук на веб-сторінці; збереження, друк та автономний перегляд веб-сторінок; використання папки «Обране» та списку відвіданих сайтів; настроювання властивостей браузера; довідкова система браузера. Поняття Cookie та Кеш.

Практична робота №1 “Створення переліку корисних ресурсів у папці «Обране» й збереження веб-сторінок на диску”.

Учень 

описує:

 • призначення веб-браузера;
 • основні складові вікна програми Internet Explorer;
 • структуру веб-документів та принцип навігації Інтернетом;
 • структуру файлів веб-сторінки, збереженої на диску;
 • поняття Cookie та Кеш.

порівнює:

 • функціональні можливості кількох веб-браузерів.

наводить приклади:

 • 4–5 веб-браузерів;
 • кількох корисних веб-ресурсів.

вміє:

 • запускати веб-браузер й завершувати роботу з ним;
 • завантажувати веб-сторінку із заданою URL-адресою та здійснювати навігацію веб-сторінками за допомогою гіперпосилань;
 • повертатися до попередньої веб-сторінки та використовувати список щойно відвіданих сторінок;
 • відображати веб-сторінку в новому вікні;
 • оновлювати відображення веб-сторінки;
 • зупиняти завантаження веб-сторінки;
 • змінювати домашню веб-сторінку браузера;
 • здійснювати пошук текстового фрагмента на веб-сторінці;
 • користуватися й керувати списком веб-сторінок, що були відвідані;
 • використовувати довідкову систему браузера;
 • настроювати відображення панелей інструментів браузера;
 • встановлювати/скасовувати режим відображення графічної інформації;
 • заповнювати та передавати веб-форми;
 • створювати й використовувати закладки на веб-сторінках, а також папки закладок;
 • зберігати веб-сторінки в заданому місці на диску у форматах txt, html;
 • переглядати веб-сторінки в автономному режимі;
 • настроювати параметри друку веб-сторінок та роздруковувати їх на принтері;
 • використовувати папку «Обране» та керувати її вмістом;
 • використовувати список відвіданих веб-сторінок.

3. Пошук в Інтернеті (2 год.) 

Веб-каталоги. Принципи організації та використання пошукових машин. Стратегії пошуку інформації. Формулювання пошукових запитів. Огляд кількох популярних пошукових машин. Правила опису електронних джерел.

Практична робота №2 “Порівняння можливостей пошукових систем Інтернету”.

Учень 

описує:

 • призначення й принцип організації веб-каталогів;
 • призначення й принцип організації пошукових машин;
 • поняття агента, індексувальної програми, бази даних та інтерфейсу пошукової машини;

наводить приклади:

 • 4–5 пошукових серверів;

пояснює:

 • стратегії пошуку інформації в Інтернеті;
 • методи обробки результатів пошуку й локалізації необхідної інформації;

вміє:

 • знаходити необхідну інформацію у всесвітній павутині;
 • ефективно опрацьовувати результати обробки пошукових запитів;

формулює:

 • пошукові запити;

використовує:

 • веб-каталоги;
 • кілька українських та зарубіжних пошукових серверів;
 • спеціальні символи та  логічні операції в рядку запиту й механізм розширеного пошуку.
4. Електронна пошта (2 год.) 

Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Програма Outlook Express: керування обліковими записами, надсилання й отримання повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списки розсилки, довідкова система Outlook Express. Безкоштовні сервери електронної пошти. Етикет електронної переписки.

Практична робота №3 “Створення облікового запису в Outlook Express і поштової скриньки на сервері електронної пошти”.

Практична робота №4 ”Електронне листування з однокласниками”.

Учень 

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;
 • методику роботи з програмою Outlook Express та безкоштовним поштовим сервером;
 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • завантажувати програму Outlook Express та завершувати роботу з нею;
 • настроювати параметри середовища Outlook Express;
 • використовувати довідкову систему Outlook Express;
 • створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в Outlook Express;
 • реєструвати поштову скриньку на безкоштовному сервері електронної пошти;
 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;
 • складати електронні повідомлення;
 • вводити адресу отримувача, отримувача копії  й прихованої копії, а також тему повідомлення;
 • перевіряти правопис повідомлення;
 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;
 • надсилати й отримувати повідомлення;
 • надсилати повідомлення з зазначенням терміновості;
 • відповідати на повідомлення відправнику;
 • переглядати атрибути повідомлень;
 • використовувати функцію «Відповісти всім»;
 • переміщуватися папками поштової скриньки та переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої;
 • вкладати файли у повідомлення та завантажувати вкладені файли з отриманих повідомлень;
 • видаляти вкладені файли з повідомлень;
 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;
 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;
 • створювати й використовувати списки розсилки;
 • сортувати повідомлення в папках поштової скриньки;
 • видаляти повідомлення;
 • відновлювати видалене повідомлення;
 • очищувати поштову скриньку;
 • роздруковувати повідомлення.

5. Інтерактивне спілкування (1 год.) 

Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування послуги, огляд популярних програм. Програма ICQ: установлення, отримання ICQ-номера, пошук співрозмовників, відправлення повідомлень і файлів, додаткові послуги. Програма Windows Messenger: ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та інших повідомлень, використання інтерактивної дошки та інтеграція з засобом «Віддалений помічник». Спілкування в чатах. Етикет онлайнового спілкування.

Практична робота №5 ”Обмін миттєвими повідомленнями”.

Учень 

описує:

 • процес отримання ідентифікаційного номеру ICQ й роботи з послугою миттєвих повідомлень;

пояснює:

 • етикет онлайнового спілкування;

наводить приклади:

 • кількох програм обміну миттєвими повідомленнями;
 • кількох чатів.

вміє:

 • завантажувати та встановлювати програму ICQ;
 • отримувати ідентифікаційний номер ICQ;
 • настроювати параметри облікового запису ICQ;
 • запускати на виконання та завершувати роботу з програмою ICQ;
 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі ICQ;
 • керувати списком контактів;
 • надсилати й отримувати повідомлення;
 • надсилати й отримувати файли;
 • використовувати панель додаткових можливостей ICQ;
 • реєструватися й спілкуватися в чаті.
6. Групи новин та блоги (2 год.) 

Мережа Usenet. Керування новинами за допомогою Outlook Express: пошук груп новин та підписування на них, вибір повідомлень та їх перегляд, надсилання повідомлень до груп новин. Робота з групами новин за допомогою веб інтерфейсу. Поняття блога й різновиди блогів. Служба Blogger: створення облікового запису, створення й оформлення блога, публікація повідомлень у блогу, настроювання параметрів блога.

Практична робота №6 ”Підписування на групи новин та їх використання”.

Практична робота №7 ”Створення блога,  публікація повідомлень у блогу й використання блогів, створених однокласниками”.

Учень 

описує:

 • будову мережі Usenet;
 • поняття блога;

наводить приклади:

 • кількох серверів груп новин;
 • кількох категорій груп новин;
 • кількох блогів;

вміє:

 • підключатися до сервера новин за допомогою програми Outlook Express;
 • шукати необхідні групи новин;
 • підписуватися на групи новин;
 • сортувати й фільтрувати список повідомлень у групі новин;
 • переглядати повідомлення в онлайновому режимі;
 • настроювати параметри перегляду повідомлень;
 • надсилати повідомлення в групи новин й скасовувати надсилання;
 • створювати обліковий запис у службі Blogger;
 • створювати блог на основі шаблону;
 • форматувати блог;
 • публікувати в блогу повідомлення й редагувати їх;
 • керувати доступом користувачів до блогу.
7. Завантаження файлів з Інтернету (1 год.).  

Передавання файлів за протоколом FTP. Використання FTP-клієнтів. Програма WS_FTP. Програма для завантаження файлів і сайтів ReGet Deluxe.

Практична робота №8 ”Завантаження файлів за протоколом FTP та за допомогою програми для завантаження файлів”.

Учень 

описує:

 • поняття протоколу FTP;
 • поняття FTP-сервера та FTP-клієнта;

пояснює:

 • методику підключення до FTP-сервера й використання FTP-клієнта;

наводить приклади:

 • FTP-серверів;
 • програм для завантаження файлів;

вміє:

 • отримувати доступ до загальнодоступних FTP-серверів за допомогою браузера Internet Explorer;
 • завантажувати файли з FTP-сервера й надсилати їх на серевер;
 • завантажувати й встановлювати програму WS_FTP;
 • керувати FTP-вузлами в програмі WS_FTP;
 • передавати файли й папки за допомогою програми WS_FTP;
 • завантажувати файли за допомогою програми ReGet Deluxe.
8. Інтернет для навчання, творчості та розваг (2 год.) 

Огляд навчальних ресурсів Інтернету. Формати аудіо- та відео файлів в Інтернеті. Програми-програвачі аудіо та відео. Пошук і завантаження MP3-записів у пірінгових мережах. Відтворення відео в режимі реального часу. Інтернет-радіомовлення. Відтворення кліпів Flash. Комп’ютерні ігри в Інтернеті.

Практична робота №9 ”Використання навчальних ресурсів Інтернету”.

Учень 

описує:

 • основні функції програм-програвачів Windows Media та RealOne Player;
 • поняття кліпу Flash і програмне забезпечення, необхідне для його відтворення;

пояснює:

 • методику пошуку й завантаження MP3-записів з P2P-мереж;

наводить приклади:

 • навчальних інтернет-ресурсів;
 • поширених в Інтернеті форматів аудіо- та відеофайлів;
 • пірінгових мереж;
 • інтернет-радіостанцій;

вміє:

 • використовувати Інтернет з метою пошуку й отримання навчальної інформації та для онлайнового навчання;
 • шукати й завантажувати музичні записи за допомогою послуг peer-to-peer;
 • використовувати програвачі Windows Media та RealOne Player для відтворення аудіо та відео файлів як в автономному, так і в онлайновому режимі;
 • прослуховувати інтернет-радіостанції.
9. Інтернет та інформаційна безпека (2 год.) 

Загрози, що походять з Інтернету. Поняття брандмауера. Використання брандмауера Windows XP. Керування безпекою в Інтернет Explorer. Захист від спаму. Поняття про цифровий підпис. Поняття про авторське право та плагіат. Поняття й спосіб дії вірусу й хробака. Програми addware й spyware та їх блокування.

Практична робота №10 ”Настроювання параметрів безпеки в середовищі Windows XP”.

Учень 

описує:

 • поширені способи проникнення хакерів до інформаційних систем;
 • поширені різновиди інформаційних атак зловмисників;
 • поняття й спосіб дії вірусу й „хробака”;
 • поняття спаму;
 • поняття addware та spyware;
 • поняття брандмауера;
 • поняття про авторське право та плагіат;
 • поняття захищеного сайту;

називає:

 • загрози інформаційній безпеці користувача Інтернету;
 • програмне забезпечення, призначене для блокування addware та spyware;

пояснює:

 • методи боротьби з вірусами, хробаками, спамом;
 • принцип дії брандмауера на локальному комп’ютері та в локальній мережі;
 • методи шифрування й дешифрування інформації, що передається мережами;
 • небезпеку, пов’язану зі збереженням Cookie-файлів.

наводить приклади:

 • навчальних інтернет-ресурсів;
 • поширених в Інтернеті форматів аудіо- та відеофайлів;
 • пірінгових мереж;
 • інтернет-радіостанцій;

вміє:

 • використовувати антивірусне програмне забезпечення;
 • застосовувати стратегію уникнення надходження спаму та антиспамове програмне забезпечення;
 • здійснювати захист комп’ютера за допомогою Центру гарантування безпеки Windows;
 • настроювати брандмауер Windows;
 • настроювати параметри безпеки браузера Internet Explorer: керувати зонами безпеки, завантаженням Cookie-файлів, обмеженням доступу й сертифікатами.

Додаток 1. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з курсу за вибором «Основи Інтернету»

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів
І.Початковий 1
 • Учень описує поняття Інтернету, веб-сайту; вміє запустити веб-браузер та відкрити сторінку із заданою URL-адресою
2
 • Учень пояснює призначення основних послуг Інтернету; описує поняття URL-адреси, гіпертекстового документу й гіперпосилання
3
 • Учень описує призначення веб-браузера, всесвітньої павутини, основних послуг Інтернету; вміє здійснювати навігацію веб-сторінками за допомогою гіперпосилань
ІІ.Середній 4
 • Учень описує складові вікна програми Internet Explorer, структуру веб-документів та принцип навігації Інтернетом, призначення пошукових машин та електронної пошти; називає основні протоколи Інтернету та розуміє їх призначення; наводить приклади URL-адрес, поштових програм та адрес електронної пошти; вміє повертатися до попередньої веб-сторінки та відображати веб-сторінку в новому вікні
5
 • Учень описує принципи функціонування послуги електронної пошти; вміє завантажувати програму електронної пошти, складати, надсилати й отримувати поштові повідомлення, оновлювати перегляд веб-сторінки й зупиняти її завантаження, використовувати довідкову систему браузера та програми електронної пошти; здійснює простий пошук в Інтернеті за заданою фразою
6
 • Учень описує поняття IP-адреси, доменного імені; наводить приклади пошукових серверів; вміє створити обліковий запис або скриньку електронної пошти, зберігати веб-сторінки на диску, переглядати їх в автономному режимі та роздруковувати на принтері
ІІІ.Достатній 7
 • Учень описує будову мережі Usenet, поняття групп новин, блога, протоколу FTP, брандмауера, захищеного сайту, описує поширені способи атак зловмисників та загрози інформаційній безпеці користувача Інтернету; називає кілька навчальних веб-ресурсів та вміє ними користуватися
8
 • Учень використовує Інтернет з метою пошуку й отримання навчальної інформації та для онлайнового навчання; вміє знаходити в Інтернеті й завантажувати необхідну аудіо- та відеоінформацію, а також використовує програми аудіо/відеоплеєрів для її відтворення
9
 • Учень вміє використовувати протокол FTP та спеціальні програмні засоби для отримання й передавання інформації; вміє підписуватися на групи новин, отримувати й опрацьовувати новини
IV.Високий 10
 • Учень використовує Інтернет з метою пошуку й отримання навчальної інформації та для онлайнового навчання; досконало орієнтується в середовищі веб-браузера та поштової програми; активно використовує послугу електронної пошти, вміє настроїти параметри брандмауера та веб-браузера з метою захисту інформації на персональному комп’ютері
11
 • Учень активно використовує широкий спектр програмного забезпечення, призначеного для роботи в Інтернеті, зокрема службу миттєвих повідомлень і пірінгові мережі; веде власну веб-сторінку; вміє створювати блог і керувати ним; самостійно освоює нові послуги Інтернету й нове програмне забезпечення; постійно розширює та активно застосовує знання про корисні веб-ресурси
12
 • Учень має стійкі системні знання в галузі теорії й практики використання Інтернету, вміє забезпечити комплексний захист комп’ютера від інформаційних загроз, пов’язаних з Інтернетом, в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Додаток 2. Перелік літератури

 1. Інформатика. Програми для загальносвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 304 с.
 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології”. – Київ, Освіта України. 2003.
 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002.
  № 2.–Київ. Педагогічна преса. 2002.– 23 с.
 4. В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу. Базовий курс інформатики. Книга 1. Основи інформатики. — К., Видавнича група BHV, 2005 — 320 c.
 5. В. Иванов.  Интернет для начинающих. Самоучитель. — СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2005. — 240 c.

Добавить комментарий