22Июл/13

Шкільний курс інформатики і методика його викладання.Циклічні алгоритми. Масиви

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для підготовки до державного екзамену з дисципліни  “Шкільний курс інформатики і методика його викладання”

22Июл/13

Створення системи обробки даних за допомогою електронного процесора MS Excel та СУБД MS Access

ЗМІСТ ВСТУП I.        СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОЦЕСОРА MS Excel Особливості роботи з електронним процесором (MS Excel)

22Июл/13

РГР Visual Basic

Розрахунково-графічна робота Visual Basic сума нескінченного ряду (цикли, циклічні оператори); добуток елементів одновимірного масиву (цикли, масиви); обробка матриці (двивимірний масив), пошук мінімального елемента матриці; Скачать РГР visualbasic  

10Июн/13

Двумерные массивы в Ассемблер. Пример работы

Условие задачи: Найти максимальный элемент двумерного массива и посчитать количество таких элементов. Элементы массива однобайтные, целые положительные числа.

06Июн/13

Пример работы с одномерным массивом на Ассемблере

Условие задачи: Организовать ввод одномерного массива (8 однобайтовых элементов). Создать новый массив, поместив на место элементов с непарными номерами элементы исходного массива, а парные элементы заполнить нулями.

27мая/13

Основні поняття булевої логіки та застосування їх в обчислювальному процесі

Зміст І. Логіка як наука ІІ. Елементи булевої алгебри ІІІ. Поняття про напівсуматор та повний суматор ІV. Основні закони булевої алгебри Булева логика скачать

27мая/13

Метод мозкового штурму

Ще в 1930-ті роки (А Ф Осборн) з’явилась методика цілеспрямованого пошуку нових технічних рішень, а трохи пізніше було розроблено метод мозкового штурму, який став одним із найпопулярніших методів «психологічної активізації колективної творчоїRead More…

21мая/13

Курс лекций по олимпиадному программированию

Курс лекций Михаила Густокашина по олимпиадному программированию. Олимпиадные задачи по программированию. В лекция рассматриваются программы на Си и по необходимости на Паскаль. Лекция 1. Арифметика и элементы теории чисел Лекция 2. БитовыеRead More…

25Апр/13

Assembler. З чого почати вивчення програмування на асемблері

Матеріал з Вікіпедії: Асе́мблер (англ. assembler) — загальноприйнята назва транслятора з автокоду. Асемблер переводить початкову програму, написану на автокоді, в переміщувану програму на мові машинній. Оскільки асемблер здійснює трансляцію на мову завантажувача, приRead More…

27Дек/12

C++. Динамические структуры. Пример работы с линейными списками.

Простой и лаконичный пример работы с линейными списками. Продемонстрирована работа со структурами и указателями в С++.