Інформатика як наука і  навчальний предмет у загальноосвітній школі.

Інформатика — комплексна наукова й інженерна дисципліна: об’єктом якої є інформаційні процеси будь-якої природи; предметом є нові інформаційні технології, які реалізуються за допомогою комп’ютерних систем; методологією — філософські основи природничих і гуманітарних наук, обчислювальний експеримент.

Інформатика як навчальний предмет

це педагогічно адаптована і предметно специфікована система знань: навчальним об’єктом якої є предмет інформатики як наукової дисципліни; предметом — результат дидактичного опрацювання наукових знань, які належать до навчального об’єкта, відповідно до цілей навчання.

Завдання курсу інформатики:

  • ознайомити учнів з такими поняттями як система, інформація, модель, алгоритм, їх роллю у формуванні сучасної інформаційної картини світу;
  • розкрити загальні закономірності інформаційних процесів у природі, суспільстві, технічних системах;
  • ознайомити учнів з принципами формалізації суджень, структурування інформації, сформувати вміння будувати інформаційні моделі об’єктів і систем, які вивчаються;
  • розвивати синтетичне і аналітичне мислення;
  • сформувати вміння організовувати пошук інформації, яка необхідна для розв’язання поставленої задачі, за допомогою фіксованого набору засобів;
  • сформувати навички пошуку, опрацювання, зберігання, передавання інформації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій для розв’язування навчальних задач і для майбутньої професійної діяльності;
  • сформувати потребу використання засобів комп’ютерної техніки, яка базується на свідомому володінні інформаційними технологіями і технічних навичках використання комп’ютера.

Добавить комментарий