Кожний HTML-документ має таку структуру:

<!Doctype . . .>

<HTML>

<Head>

</Head>

<Body>

</Body>

</HTML>

В тезі <Doctype> вказується версія HTML, на якій створена Web-сторінка та визначено тип документа. Інколи тег доповнюється адресою файла з описанням типа документа. Повна форма запису тега для HTML 4.0 має вигляд:

<!Doctype HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0//EN” http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd>

Для позначення меж Web-сторінки використовується парний тег <HTML>, що немає атрибутів. Він проставляється на початку документа, а тег </HTML> є останнім тегом документа.

В середині цього котейнера знаходиться контейнер заголовка <Head> та основна частина документа в контейнері  <Body>.

Контейнер <Head> не відображається на робочому полі броузера. Він дає броузеру загальну інформацію про HTML-файл, задає йому різні режими роботи при виконанні файла. Найчастіше такі режими виконуються стандартно (по замовчуванню). Але в контейнері <Head> обов´язковим являється парний тег заголовка Web-сторінки, який має вигляд:

<Title> Назва Web-сторінки </Title>

Текст “Назва Web-сторінки” буде відображатися в рядку імені броузера.

Якщо на Web-сторінці є гіпервказівка, то при наведенні на неї курсора миші, назва документа, на який посилається вказівка, буде висвічуватися в рядку стану броузера.

Назва Web-сторінки – важливий елемент для роботи пошукових систем, тому вона повинна бути короткою і змістовною. Оптимальна довжина 2-6 слів.

Контейнер <Body> має наповнення, яке буде відображатися на робочому полі броузера згідно з заданими умовами розмітки.

Тег <Body> розміщується зразу після тега </Head>, а кінцевий тег </Body> є кінцевим тегом документа.

Початковий тег контейнера <Body> може бути доповнений атрибутами, що дозволяють відступи заповнення сторінки від меж обрамлення вікна в пікселях:

topmargin=”Розмір верхнього поля”;

bottommargin=”Розмір нижнього поля”;

leftmargin=”Розмір лівого поля”;

rightmargin=”Розмір правого поля”.

Наприклад: <Body topmargin=15>.

Верхнє поле документа буде розміщено нижче верхньої межі вікна броузера на 15 пікселів (по замовчуванню – 8 рс).

В тезі <Body> можна також задавати колір текста (text=…) та колір фона (bdcolor=…) документа. Атрибут link=… дозволяє встановлювати колір гіпервказівок.

В HTML для задання кольору використовується числовий або символьний код кольорової моделі RGB (Red, Green, Blue). В числовій формі кожний колір кодується двозначним шістнадцятирічним числом: від 00 (число 0) до FF (число 255). Значення кольору починається з символа #. Тобто діапазон відтінків змінюється від “#000000” до “#FFFFFF”. Для спрощення процедури можна використовувати і символьний код, який відповідає таблиці додатка Б, розміщеній в кінці цих матеріалів.

Таким чином, тег <Body bgcolor=”#C0C0C0” link=”0000FF” text=”red”> дають можливість створювати Web-документ на серебристому фоні червоними літерами, гіпервказівки на ньому будуть виділятися синім кольором.

Добавить комментарий