Тегова модель Web-сторінки передбачає розбивку документа на окремі фрагменти, які починаються або оконтурюються тегами (дескрипторами).

Тег – це команда браузеру для форматування фрагмента Web-сторінки, яка завжди розміщується в кутових дужках.

Наприклад : Тег <BR> вимагає перевести курсор екрану на новий рядок. Такий тег називають одиночним. Більшість тегів використовуються парами: перший із них відкриває відповідну дію (<ім´я тега>), а другий, який відрізняється від першого початковим символом ”/” (слеш), припиняє цю дію (</ім´я тега>). Між ними розміщують символьні дані (текст, інші теги або код). Такі теги називаються контейнерами. Наприклад: контейнер

<Title> HTML-документ </Title>

реалізує заголовок Web-сторінки.

Контейнери використовуються для розмітки заголовків, абзаців, елементів таблиці, списків і т.д. Часто теги, крім імені, мають додаткові елементи, які називаються атрибутами. Найчастіше вони мають вигляд:

<ім´я тега атрибут=”значення”>

Атрибут – це вказівки броузеру для вибору способу обробки тега. Наприклад:

<Font color=”Red”> Кольоровий текст </Font>

В даному контейнері слова “Кольоровий текст” будуть висвічуватися червоним кольором.

При написанні кодів HTML потрібно притримуватися таких правил:

  • Ø кожний тег повинен відкриватися символом “<” і закінчуватися символом “>”;
  • Ø при написанні тегів можна користуватися як верхнім, так і нижнім регістром клавіатури;
  • Ø значення атрибутів можна теж записувати як великими, так і малими літерами латині;
  • Ø якщо значення атрибута має пропуски його обов´язково потрібно брати в лапки;
  • Ø якщо в середині тега розміщується ще один відкритий тег, то він повинен обов´язково мати і тег, що його закриває.

Якщо при написанні тега або його атрибута допущена помилка, то виконання такого тега браузером буде проігноровано.

В випадку, коли наповнення контейнера має декілька підряд розміщених пропусків,  вони браузером будуть стиснуті до одного. Аналогічно будуть стиснуті до одного і декілька пустих рядків.

В HTML-документі допускаться включати коментарі, які мають вигляд:

<! — це в нас так реалізуються пояснення — >

Добавить комментарий